maanantai 25. helmikuuta 2008

Oheinen ohjelma maahanmuuttoa vastaan on äärimmäinen keino mikäli demokraattiset keinot vaikuttaa evätään mielipidevainolla etnosensitiivisin toimin

1
ISÄNMAALLINEN SOTA
TAISTELU SUOMEA MÄDÄTTÄVÄÄ
MONIKULTTUURISUUTTA VASTAAN
ISÄNMAALLINEN PUHDISTUSPRIKAATI
-PERUSTAMINEN
-STRATEGIA
-TAKTIIKKA
-PÄÄMÄÄRÄT


Väinämöinen 1/2008

Mallina isänmaan rakkaus http://www.youtube.com/watch?v=Nsyi-co3lkU

2
SISÄLTÖ
1. Johdanto ..................................3
2. Kenestä pitäisi päästä eroon? ............10
3. Puhdistusjärjestön organisaatio...........11
4. Puhdistusjärjestön aseistus...............15
5. Puhdistusjärjestön strategia..............21
6. Puhdistusjärjestön taktiikka..............23
7. Järjestöön liittyminen....................33
8. Väkivallan oikeutuksesta ja ongelmista....38
9. IPP:n toiminnan rahoitus..................39
10. Lista monikulttuurisuusagendaa ajavista
suomalaisista ...........................40
11. Julistus.................................45
3
1. Johdanto
Ongelma:
Jostain syystä Suomen virallinen valtaa pitävä eliitti (puolueet,
johtavat virkamiehet, eduskunta ja hallitus) on sitä mieltä, että
Suomeen pitää rahdata kouluttamattomia köyhiä ihmisiä urakalla,
yhdistää perheitä ja rahottaa verovaroista näiden tolkutonta
sikiämistä.
Vaikuttaa vahvasti siltä, että sekä valtamedia että keskeiset
hallinnolliset positiot on miehitetty monikulttuuriuskonnon
sokaisemilla selkärangattomilla isänmaanvihaajilla ja
toiseudenpalvojilla oikeuslaitosta myöten. Päättävissä asemissa
istuvat ihmiset, jotka sotivat karkkipapereita, kaislahameita ja
yksityisten ihmisten poliittisia mielipiteitä vastaan rikkoen
sananvapautta ja ihmisoikeuksia, ihmiset jotka käyttävät valtaasemaansa
selkeästi ajaakseen omia agendojaan, kriminalisoidakseen
eriävät mielipiteet samalla väheksyen toiseuden mukanaantuomia
raiskauksia, murhia ja muita väärinkäytöksiä. Maatamme mädätetään
järjestelmällisesti hivuttamalla vastoin enemmistön tahtoa.
Jos kehitys jatkuu samaa rataa, niin rikollisuus, etenkin
raiskaukset, ryöstöt ja pahoinpitelyt lisääntyvät huomattavasti.
Kun tulijat ovat pääosin köyhiä, jotka elävät suurelta osin
tulonsiirroilla, aiheutuu tästä myös veroasteen nousua.
Kokonaisuudessaan yhteiskunnan laatu heikkenee pysyvästi. Suomi
tulee vähitellen libanonisoitumaan.
Maahanmuuttajat tuovat kotimaansa riesat tänne, joiden syystä he
ovat aikanaan lähteneet pakolaisiksi. Joudumme verovaroin
rakentamaan tälle roskaväelle lisää asuntoja (mitä parhaillaan on
tapahtumassa). Samankaltainen kehitys on nähtävissä muuallakin
valkoisten hallitsemilla alueilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa.
Esim. USA:ssa 80% mustasta väestöstä koostuva Detroit on muuttunut
varsin surkeaksi paikaksi valkoisten poistuttua vähitellen
alueelta. Samoin ympäri Euroopan on nähtävänä samankaltaista
kehitystä. Ranskassa ja Englannissa on alueita, joihin
kantaväestöllä ei ole mitään asiaa.
4
Oheisesta kuviosta selviää, että kehitysmaista, lähinnä Afrikasta
ja Lähi-Idästä tulevien maahanmuuttajien määrä on kasvamassa
eksponentiaalisesti ja samalla heistä aiheutuvien ongelmien määrä
tulee kasvamaan samaa tahtia. Parin vuosikymmenen kuluttua
ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia voi olla tätä kasvuvauhtia
yli miljoona!
Ongelma näyttää tulevan varkain. Laskelmassa on käytetty olemassa
olevia tilastoja.
Poliittinen korrektius on sammuttanut järjen äänen. Pelätään
rasistiksi leimautumista, minkä vuoksi juuri kukaan merkittävässä
asemassa oleva ei uskalla sanoa totuutta ääneen. Asiat näyttävät
menevän huonompaan suuntaan pieniä poikkeuksia lukuunottamatta
(esim. Väyrynen ja Bogomoloff). Järki on OFF asennossa eikä
virallinen nomenklatuura pysty toimimaan ongelman ratkaisemisessa.
Hollannissakin 70-luvulla oli kritiikkiä kasvanutta maahanmuuttoa
kohtaan ja puhuttiin eri rotujen älykkyydestä ym. Mikä on nyt
Hollannin tilanne? Maassa on miljoonia ulkomaalaisperäisiä. Siellä
on täysi katastrofi päällä EU ulkopuolelta tulleen väestön mm.
muslimien kanssa. Valtaväestö vain nöyristelee.
Suomessa ei asioiden pitäisi antaa mennä samaan pisteeseen kuin
5
siellä tai esim. Ruotsissa , Ranskassa tai Englannissa. Suomessa on
jo muodostumassa etnolähiöitä, joissa on yli 20% ulkomaalais
taustaista väestöä (esim. Varissuo, Lauste, Kivikko, Hakunila).
Nämä pitäisi puhdistaa ja ajaa ylimääräinen Suomeen kuulumaton
porukka pois. "Työvoimapula" on keinotekoisesti luotu tuomalla
pakolaisia, jotka ovat vieneet asunnot Suomalaisilta duunareilta.
Olemme vielä vasta alkutaipaleella ongelman kanssa, jos verrataan
esim. Ruotsiin. Kasvu on kuitenkin karkaamassa käsistä. Esimerkiksi
nyt jo 10% alle 6v Helsinkiläisistä puhuu kotikielenään muuta kuin
ruotsia tai suomea. Todellisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että
muutama kymmenen vuotta ja määrä voi olla 30-50% tai yli. Kehitys
on kertakaikkiaan sietämätön.
Ongelmaan olisi puututtava tiukalla kädellä. Rajuilla korjaavilla
toimenpiteillä voitaisiin säästyä paljolta pahalta.
Kun muutaman kymmen vuoden kuluttua olemme vanhoja, niin voisimmeko
antaa itsellemme anteeksi, jos silloin olisi esim. 30% tai enemmän
Suomen väestöstä mustia tai lähi-itä taustaisia?
Asialle on PAKKO tehdä jotain TÄSSÄ JA NYT.
Jos monikulttuurisutta halutaan torjua, Vaihtoehdot ovat seuraavat
A (hallitsevassa porukassa järjen ääni voittaa): Valtiovalta
ryhtyy toimenpiteisiin, rajottaa epäsuotavaa Suomelle hyödytöntä
maahanmuuttoa, lisää rikollisten karkotuksia, vähentää
maahanmuuttajien syntyvyyttä pakolla.
B (John Wayne linja: "A man's got to do what a man's got to do").
Kansalaiset ottavat oikeuden omiin käsiinsä ja hoitavat lain
ulkopuolella asian päiväjärjestykseen.
6
C (antaa asian olla): Ei tehdä mitään tai lisätään maahanmuuttoa
(Hallituksen nykylinja) ja rankaistaan netissä "vääriä" ajatuksia
julkaisevia.
Tällä hetkellä vaihtoehto C on toteutumassa. Esim. vireillä on
lainsäädäntöä "työperäisen" maahanmuuton edistämiseksi ja nostettu
oikeusjuttuja yksityisiä nettikirjoittajia vastaan, vaikkei näissä
edes yllytetä väkivaltaan. Suurimpana syyllisenä tähän on Matti
Vanhasen hallitus.
Kansalaisten olisi vakavasti pohdittava vaihtoehtoa B (John Wayne
linja: "A man's got to do what a man's got to do" suom. "Miehen on
tehtävä mitä miehen on tehtävä").
Tietysti keinoja torjua ei-toivottu kehitys on monia, mutta tämä
artikkeli käsittelee väkivaltaista toimintamallia.
Teoriassa raaka häikäilemätön väkivaltainen toiminta voi olla yksi
ratkaisu ja jopa Suomen edun mukaista pitkällä tähtäimellä, mutta
sivistyneelle ja mukavuuteen tottuneille Suomalaisille (ja
allekirjoittaneelle) tämä on vaikeaa. Mukavuudenhalu on passivoinut
alkukantaisen elinvoiman.
Lyhyellä tähtäimellä nyt kuvatusta aktiviteetista voi olla
tilapäistä haittaa yhteiskunnan toiminnoille ja Suomelle sekä
ulkomailla asuville Suomalaisille. Kuitenkin ratkaisumalli voi
toimia pidemmällä tähtäyksellä Suomen eduksi.
Tilanne on niin pitkällä, että mielestäni kansalaisten olisi
omaehtoisesti aloitettava valmistelevien toimenpiteiden
suorittaminen. Kriittisenä pisteenä voisi olla vaikka, kun 5%
väestöstä (n. 250000) on ulkomaalaistaustaisia. Tällä hetkellä
heitä on n. 180 000. Eli olemme lähellä rajaa, joka voi rikkoontua
yksittäisestä muuttoallosta tai nykyvauhtia parin vuoden aikana.
Asia ei muuten haittaisi, mutta suuri osa näistä on veronmaksajien
varoilla eläviä kouluttamattomia kolmansien maiden asukkaita, jotka
sikiävät hirvittävää tahtia ja ovat täyttämässä lähiöitä suurissa
kaupungeissa.
Mitä pitäisi saada aikaan , jotta yllämainittu eksponentiaalinen
kehitys pysähtyisi?
- Lukujen perusteella kyseistä ainesta pitäisi "harventaa"
10000-15000 yksilöllä vuosittain, jotta "kanta" pysyisi
vakiona.
- Maahanmuuttoagendaa edistäviä vaikuttavissa asemassa olevia
vastaan olisi iskettävä häikäilemättömän raa-asti ja kovaa.
Sivulla 40 on lista, jossa sopisi käyvän pientä katoa.
Voisi ajatellä, että nyt lähiaikoina alkava taistelu on tärkeämpi
kuin jatkosota tai talvisota, sillä monikulttuurisuus voi
7
degeneroida Suomen ja Suomalaiset pysyvästi. Esim. nyt Viro on
paremmissa kantimissa 50v neuvostomiehityksen jäljiltä kuin Ruotsi
reilun parinkymmenen vuoden monikulttuurisuushekuman jälkeen. Sen
mukaan voisi arvoida, että yksi tapettu afrikkalaisperäinen, ählämi
tai multikultigendan puolestapuhua olisi huomattavasti arvokkaampi
isänmaalle kuin tapettu ryssä talvi- tai jatkosodassa. Mitä
pikemmin toimenpiteisiin ryhdytään, sen helpommalla päästään
tulevaisuudessa.
Lukujen valossa on selvää, että yksittäisillä vastustavilla teoilla
ei ole merkitystä .
Ausonius
Esimerkiksi Ruotsissa John Ausonius (s. 1953), joka tunnettiin
mediassa "Lasermiehenä" yritti ampua ulkomaalaisia mm.
lasertähtäimellä varustetulla kiväärillä, mutta tappoi
loppujenlopuksi vain yhden ja haavoitti kuutta maahanmuuttajaa.
Ausoniuksella oli sihdissä toivomisen varaa. Ausonius ei
tosiaankaan ollut mikään Simo Häyhä.
1991-1992. Belgiassa v. 2006 Hans Van Themsche (s. 1988) ampui
kolmea maahanmuuttajaa, joista kaksi kuoli.
Van Themsche ja Ausonius olivat oikealla asialla, mutta heidän
tekonsa jäivät yksittäistapauksiksi eikä toiminnalla ollut
merkitystä maahanmuutto-ongelmaan.
Themsche
8
Todennäköisesti ei tarvitse suorittaa täyttä 10 000-20 000
likvidointia maahanmuutto-ongelman tasapainottamiseksi. Luultavasti
riittävä taso on jossain n. 500-1000 välillä vuosittain , joka
riittäisi maahanmuuton vähenemiseen ja jo täällä olevien
poistumiseen Ruotsiin tai kotimaahansa. Jos tahti ei ole riittävä,
voidaan likvidointivolyymia lisätä tavoitteen saavuttamiseksi.
Pitäisi muodostaa organisaatio joka kylmäverisesti,
häikäilemättömästi ja asiaan sitoutuen toteuttaisi tehtävää.
Organisaation olisi pystyttävä tuottamaan väkivaltaa riittävä
määrä. Sen olisi kestettävä viranomaisten solutus, ilmiantajat,
modernin rikostutkinnan haasteet sekä muut yhteiskunnan
viranomaisten aikaansaamat vastatoimet ja silti kyettävä jatkamaan
toimintaa.
Minkälainen pitäisi olla järjestön, joka kykenee suorittamaan
keskimäärin 1-3 murhaa päivässä?
Lähdetään tarkastelemaan asiaa alhaalta ylöspäin. Montako
likvidointeja suorittavaa henkilöä tarvitaan?
Sopiva operatiivinen tahti yhdelle suorittavalle henkilölle voisi
olla 2-3 tehtävää/vuosi. Parin vuoden operatiivisen toiminnan
jälkeen (n.5 tehtävää) iskuryhmän suorittava jäsen siirrettäisiin
pois etulinjan operaatiosta. CIA ja KGB kylmän sodan kokemusten
mukaan yli viiden likvidointitehtävän jälkeen riski saada pysyviä
psykologisia vaurioita lisääntyy.
Tämän mukaan aktiivisia suorittavia henkilöitä tarvittaisiin n.
200-300 parin vuoden sykleissä, jotta yllämainittu tavoite n.1000
murhaa vuodessa toteutuisi.
Lisäksi tarvitaan tukiorganisaatio, joka suunnittelee iskut,
järjestää rahoituksen, aseiden hankinnan, tiedustelun,
johtotehtävät ym. Tarvittaisiin siis mahdollisesti n.
viisinkertainen määrä väkeä. Tästä tulisi n. 1000-1500 henkilön
organisaatio.
Miten tämä onnistuisi? Löytyisikö Suomesta riittävästi halukkaita?
Vaikka päteviä, kykeneviä ja isäänmaansa hyväksi uhrautumaan
halukkaita olisi moninverroin enemmän, niin värväys olisi ongelma.
Lisäksi pätevät henkilöt ovat usein lainkuuliaisia eivätkä helposti
ryhdy laittomuksiin.
Jos haluttaisiin perustaa organisaatio, olisi pyrittävä
levittämään sanomaa ja konseptia. Organisaatioon olisi saatava
agitaattoreita ja "headhuntereita", jotka pyrkivät värväämään
sopivia isänmaallisia henkilöitä oppilaitoksista, kouluista ja
työpaikoista mm. puolustusvoimista.
9
Lisäksi yksittäiset ihmiset tai ryhmät voisivat perustaa itsenäisiä
soluja eikä välttämättä solujen tarvitse tietää toisistaan.
Kiinassa alkoi Boksarikapina 1800-luvun lopussa, jolloin
kansanjoukot ajoivat ulkomalaiset (Englantilaiset, Saksalaiset ym.)
ulos Kiinasta. Mikä teki boksarikapinasta onnistuneen?
Luultavasti Kiinalaiset viisaat vain totesivat, että ulkomaalaisia
on liikaa ja rupesivat agitoimaan väestöä väkivaltaisuuksiin
ulkomaalaisia vastaan luvaten näillä olevan mm. taikavoimia.
Todettakoon, että Kiinan virallinen hallitus (keisari) oli
ulkomaalaismyönteinen eikä ollut kapinassa mukana.
Sivulla 33 on virtuaalinen värväysmalli , jossa
järjestö/organisaatio perustuu itsestään ilman välikäsiä
(noudattakaa ohjeita!). Yksistään sen avulla tuskin syntyy
riittävän laajaa organisaatiota. Tämän lisäksi tarvittaisiin suuri
joukko asiaan omistautuneita patriootteja. Kutsuttakoon
organisaatiota Isänmaalliseksi Puhdistusprikaatiksi (IPP).
Nyt olisi ryhdyttävä perustamaan itsenäisiä soluja ja
valmistauduttava toimintaan hankkimalla tehtävissä vaadittavaa
tietoa, taitoa ja varusteita sekä hiomaan organisaatiota. Sitten
kun kriittinen 5% ylittyy on toiminnan aika. Mikäli poliittinen
järjestelmä tulee vuoden 2008 aikana järkiinsä, voitaneen huokaista
helpotuksesta ja lopettaa valmistelujen teko.
Organisaation perustaminen voi toimia ennaltaehkäisevänä
toimenpiteenä. Vanha Kiinalainen sananlasku sanoaa: Jos haluat
rauhaa, valmistaudu sotaan.
10
2. Kenestä pitäisi päästä eroon?
1. Pohjoisafrikasta, Lähi-Idästä ja Etelä-Aasiasta tulleista
maahanmuuttajista, etenkin muslimeista.
2. Mustaihoisesta Afrikkalaisperäisestä väestöstä (=neekerit).
Yllämainituista kahdesta ryhmästä on eniten haittaa ja
tulevaisuudessa vielä enemmän. Neekerit vähäisen älykkyyden ja
aggressiivisuuden vuoksi sekä muslimit uskonnosta johtuvan
sopeutumattomuuden vuoksi. Vähäinen älykkyys syynä pätee jossain
määrin myös Lähi-Idän väestöön. Neekerien keskimääräinen
älykkyysosamäärä on 70 ja Lähi-Itä peräisten ählämien n. 85.
Suomalaisten keskimääräinen älykkyysosamäärä on n. 100.
Uskonnon (Islam) ohella perinnöllinen vähä-älyisyys on tärkein syy,
miksi maahanmuuttajat eivät sulaudu joukkoomme ja aiheuttavat
ylipääsemättömiä ongelmia sadoiksi vuosiksi.
Muslimit eivät voi elää rauhanomaisesti vääräuskoisten kanssa
missään päin maailmassa (esimerkkinä Balkan, Pakistan ja Tsad).
3. ulkomaiset romanit (myös EU maiden kansalaiset).
4. Kaikki monikulttuurisuusagendaa edistävät suomalaiset. Tähän
lasketaan maahanmuuttomyönteiset poliitikot, lakimiehet, jotka
auttavat valitusten tekemisestä karkotuksista ja puolustavat
maahanmuuttajia oikeudessa heidän ollessa syytettynä rikoksesta.
Julkisuuden henkilöt, toimittajat ja tutkijat, jotka ovat
edistäneet mädännäistyyttä aiheuttava monikulttuurisuutta (esim.
Lista sivulla 40).
Ketkä jättäisimme rauhaan:
-Suomalaiset romanit (katsotaan jo tänne kuuluvaksi).
-EU taustaiset ulkolaiset (unkarilaiset, romanialaiset,
italialaiset, bulgarialaiset, ranskalaiset, englantilaiset jne.)
poislukien romanit ja muslimit.
-Venäläiset, valkovenäläiset, ukrainalaiset
-Kiinalaiset, japanilaiset tai muut kaukoidästä peräisin olevat
(poislukien Etelä-Aasian muslimit).
-Yhdysvaltojen kansalaiset (neekeritkin). Muutama niitattu
USA:lainen voi johtaa siihen, että USA:n poliisiviranomaiset
FBI/CIA rupevat massiivisesti auttamaan Suomen poliisia.
Yllämainittu porukka ei muodosta niin merkittävää haittaa, koska
ovat älykkyydeltään lähellä suomalaisia ja lisääntyvätkin
samankaltaisella vauhdilla kuin suomalaiset.
11
3. Puhdistusjärjestön organisaatio
Järjestö tulee olemaan solutyyppinen organisaatio, jossa solut
voivat toimia yksin toisistaan tietämättä. Solut voivat muodostaa
myös suurempia hierarkisia kokonaisuuksia. Organisaatiolle on
ominaista, että se toimii salassa. Sen vuoksi on tärkeää, kuka on
yhteydessä kehenkin ja kuka saa tavata ketä. Organisaation sisällä
suurin osa jäsenistä tuntee vain 2-3 muuta tai jopa vain yhden
organisaatiossa olevan henkilön.
Tarkastellaan nyt järjestön perusrakenneyksikköä, solua.
Isänmaallisen puhdstusprikaatin solu
Solussa on 3-5 pysyvää jäsentä, jotka itse eivät osallistu iskujen
varsinaiseen suorittamiseen. Syy tähän on toiminnan jatkuvuuden
takaaminen. Suurin kiinnijäämisen riski on käytännön toiminnassa.
Sen sijaan pysyvät jäsenet luovat operatiivisen valmiuden,
suunnitelmat ja kouluttavat iskun suorittajat tehtäviin. Iskun
suorittajille voidaan maksaa nimellinen korvaus tai jos henkilö on
ammattilainen voidaan sopia mahdollisuuksien mukaan suuremmastakin
korvauksesta. Yleensä liipasimen vetäjä on kuitenkin vapaaehtoinen
patriootti.
Solun pysyviä jäseninä ovat johtaja, aseupseeri, viestiupseeri,
operaatioupseeri ja tiedustelu-upseeri.
Solun johtaja vastaa solun johtamisesta ja yhteyksistä ylempiin.
Johtaja tekee päätökset värväyksistä, mutta on yhteydessä
suorittaviin henkilöihin vain naamioituneena ja äänimuunneltuna.
12
Aseupseeri vastaa aseistuksesta, huollosta, kätkennästä ja aseiden
hankinnasta.
Viestiupseeri vastaa viestinnästä, viestintävälineistä, simkorteista,
kännyköistä, sähköposti-liikenteen salauksesta, internet
turva-asioista. Yleensäkin siitä, että yhteiskunnan kätyrit eivät
pysty tietotekniikan tai elektronisen tiedustelun avulla
jäljittämään solun jäseniä.
Operaatioupseeri johtaa ja kouluttaa operatiivista henkilöstöä,
kukaan muu solun varsinaisista jäsenistä ei ole suoraan yhteydessä
heihin.
Tiedustelu-upseeri etsii sopivia iskukohteita, tekee alustavan
suunnitelman ja esittää niitä muille solun upseereille
hyväksyttäväksi. Hän ottaa myös ylempää toimeksiantoja tiettyjen
iskujen valmistelemiseksi. Tiedustelu-upseeri, Operaatioupseeri ja
johtaja suunnittelevat iskun yksityiskohdat yhdessä.
Operatiivinen henkilöstö (2-5/solu) , suorittavat varsinaiset
iskut. Operaatioupseeri valitsee suorittavan henkilöstön yhdessä
johtajan kanssa. Johtaja ei itse tapaa koskaan heitä, paitsi
poikkeustapauksissa naamioituneena. Operaatioupseeri kouluttaa ja
ohjeistaa suorittavan henkilöstön iskuihin.
Operatiivinen henkilöstö pitää matalaa profiilia ja elelee
normaalia elämää, kunnes saavat käskyn ja ohjeet
operaatioupseerilta. Sen jälkeen he harjoittelevat ja suorittavat
iskun. Suorittavalla henkilöstöllä ei ole mitään materiaalita tai
dokumentteja hallussaan, jotka viittaisivat järjestöön. Solussa
olevat suorittavat henkilöt eivät välttämättä tiedä toisistaan,
ellei jossain iskussa tarvita useampia suorittajia. Myöskään
Suorittava henkilö ei tiedä operaatioupseeria kuin ulkonäöltä.
Henkilökohtaisten asioiden keskustelu on kielletty.
Taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa likvidointitehtävissä
voitaisiin käyttää järjestön ulkopuolisia kotimaisia ja ulkomaisia
ammattilaisia ja jopa romaneita tai muita rikollisia.
Jälkimmäisissä tapauksissa suuren kiinnijäämisriskin vuoksi
toimeksiannon toteuttamisesa on käytettävä tekniikoita, joissa
toimeksiantaja pysyy anonyyminä. Hyvätasoisen ammattilaisen
suorittamana palkkamurha kohteesta riippuen maksanee n. 35 000-500
000 Euroa. Sensijaan amatööririkolliset (esim. romanit) voivat
suorittaa tehtäviä jopa muutaman tuhannen palkkiolla.
Omien suorittavien henkilöiden valinnassa käytetään psykologisia -
ja älykkystestejä sekä valheenpaljastustestiä pahimpien
tumpeloiden, sekopäiden tai vasikoiden karsimiseksi. Solun johtaja
ja Operaatioupseeri hankkivat tähän riittävät välineet ja
tietotaidon (Tai saavat ohjeistuksen ylempää organisaatiosta).
Suorittava henkilö ei ole solun pysyvä jäsen, ellein häntä
sellaiseksi koroteta. Yhtä suorittavaa henkilöä ei saa käyttää yli
13
viidessä likvidointitehtävässä mahdollisten psykologisten
vaurioiden välttämiseksi (KGB ja CIA kokemukset kylmän sodan
aikana). Tosin jos likvidointimääriä joudutaan kasvattamaan
taktisista tai strategisista syistä, tästä voitaneen joustaa.
Mikäli suorittava henkilö jää kiinni, ainoa ,jonka hän pystyy
ilmiantamaan on operaatioupseeri. Sen vuoksi operaatioupseeri osaa
häipyä maisemista suorittavan henkilön jäädessä kiinni. Valtiovalta
voi pystyä pumppaamaan tietoa kiinnijääneeltä erilaisin keinoin.
Väkivaltaisen toiminna alkaessa valtiovallan otteet kovenevat ja
kidutusta tullaan luultavasti käyttämään kuulustelukeinona.
Tietysti suotavinta olisi, jos henkilöstö olisi niin sitoutunutta,
että tekisi itsemurhan syanidikapselilla kiinni jäädessään, mutta
tätä ei voi edellyttää pehmenneiltä länsimaalaisilta.
Solu voi toimia täysin itsenäisenä yksikkönä tai sitten se voi olla
organisoitunut suurempiin kokonaisuuksiin. Kolmen solun yksikkö
muodostaa komppanian. Komppaniassa on oma hallinto ja
upseeristonsa, jotka tukevat soluryhmän (komppania) toimintaa.
IPP:n organisaation toinen taso
Komppania voi toimia itsenäisenä yksikkönä tai järjestäytynyt
suurempiin kokonaisuuksiin. 3-4 komppaniaa muodostaa pataljoonan.
Pataljoonassa on myös oma johto ja tukiorganisaatio, joka tukee sen
toimintaa.
Pataljoona voi joko toimia itsenäisenä tai olla järjestäytynyt
suurempiin kokonaisuuksiin. Kolme pataljoonaa muodostaa prikaatin.
14
IPP:n organisaation ylimmät tasot
Suuri organisaatio ja hierarkisoitunut järjestäytyminen
mahdollistaisi organisoituneen toiminnan. Esim. voitaisiin iskeä
useassa kymmenessä kaupungissa yhtäaikaa ja jos jossain olisi
ongelmia, niin voimia voitaisiin keskittää. Itsenäisten solujen tai
tätä hiukan suurempien kokonaisuuksien etuna on järjestön vaikea
kitkettävyys. Se elää omaa elämäänsä, vaikka yksi lonkero
katkaistaisiin.
15
4. Puhdistusjärjestön aseistus
Tehtävien suorittamiseen tarvitaan kättä pidempää. Toki tehtävä
onnistuu veitsin ja kirveinkin,kuten Kiinan boksarikapinassa 1800
luvun lopulla, mutta se vaatisi kovempaa luonnetta ja taitoa.
Lisäksi alkeellinen aseistus lisää tehtävien riskejä.
Aseet ovat siis tärkeitä työvälineitä. Sopivia aseita ovat 22
kaliiberin tarkkuuspistoolit, konepistoolit, tarkkuuskiväärit,
räjähteet ja suurikaliberiset pistoolit. Käytettävä asetyyppi
riippuu tehtävän tyypistä. Aseet pyritään varustamaan
äänenvaimentimin.
22 cal. Tarkkuuspistooli
Pieni äänenvaimentimella varustettu 22 cal pistooli lienee
yleisimmän tehtävätyypin täyttävä asevaatimus.
Miten aseita hankitaan?
Laillisia aseita tulisi käyttää ainoastaan harjoitteluun. Jossain
vaiheessa viranomaiset kuitenkin päättävät kerätä lailliset aseet
pois, joten senkin vuoksi niitä on turha käyttää. Tarkotuksena on
välttää myös aselainsäädännön tiukkenemistä, mikä ei liene
mahdollista, kun operaatio lähtee käyntiin.
Pimeät lähteet
Järjestö ei varasta yksityisomistuksessa olevia aseita. Sensijaan
armeijan aseet on tarkoitettu Suomen itsepuolustukseen ja ne on
ostettu verovaroin. Sen vuoksi niitä on moraalinen oikeus ottaa
haltuun. Asevarikoita on ympäri maata runsaasti ja osa niistä
heikosti vartioitu. Armeijan aseita voi ottaa käyttöön
mahdollisuuksien mukaan.
Maailma on pullollaan aseita ja täynnä henkilöitä, jotka haluavat
tehdä rahaa aseiden myynnillä. Kuriositeettina mainittakoon
toiminnan moraalia kuvaavaksi se, että lehtitietojen mukaan
israelilaiset asekauppiaat ovat myyneet aseita palestiinalaisille.
Tällä alalla bisnes on bisnestä ja moses on moses.
16
20 v sitten Asekauppaa käsittelevissä kirjoissa aseiden ostajat ja
myyjät kohtasivat seuraavilla tavoilla. Asekauppiaat matkustivat
usein kriisipesäkkeelle ja majottuvat paikalliseen keskukseen. Sen
jälkeen he istuskelevat kapakassa ja vihjaavat millä alalla ovat.
Muutaman päivän kuluttua sana kiirii ja ostaja ja myyjä kohtaavat.
Tosin laittomien asekauppiaiden virtaa Suomeen voi odottaa vasta,
kun toiminta on alkanut. Tällöin voi olettaa, että Suomessa on
kysyntää pimeille aseille, kun toiminnan kohteena olevat
maahanmuuttajat rupeavat aseistautumaan ja lisäksi isänmaalliset
tarvitsevat iskuihin paljon aseita.
Aseita tarvitsevat toimivat vastaavalla tavalla. Eli matkustavat
paikkaan, jossa tiedetään olevan aseiden ylimäärää ja niillä rahaa
tekeviä tahoja. Tässä tapauksessa esim. Tsekki, Slovakia, Slovenia,
Liettua, Venäjä, Serbia, Bosnia, Romania ja Kiina ovat sopivia
matkakohteita. Sen jälkeen muutama puhelinsoitto paikallisten
Keltaisten Sivujen numeroihin(hakusanoilla "security" ,"military
products" tms) ja paikalliseen baariin. Sitten odotellaan
kaljatuopin ääressä ja keskustellaan sopivannäköisten henkilöiden
kanssa. Näin myyjä ja ostaja kohtaavat lähes 100% varmuudella
viikon sisällä.
Nyt tilanne on muuttunut, kun avuksi on tullut Internet. Voidaan
etukäteen hakea kyseisen maan keltaisilta sivuilta firmoja, joiden
toimiala on esim. "security equipment”, “miltary supplies”,
“explosives” tms. Firmoja voidaan lähestyä ympäripyöreällä
sähköpostilla. Sen jälkeen voidaan soittaa ja keskustella
ylimalkaisesti. Kohdealueelta voidaan esim. etsiä 5-10 firmaa,
joita käydään katsomassa. Voidaan myös istuskella baarissa kuten
yllä ja luultavasti kyselyt ovat pistäneet huhumyllyn käyntiin ja
aseiden myyjät kiinnostuvat. Luultavasti valtaosa on 1-2 henkilön
toimistoja, jotka kontaktiensa avulla pystyvät järjestämään esim.
10-30 tai 100-200 aseen toimituksen tietäen, että "lasti" menee
laittomiin käsiin. Tietysti tuolloin joudutaan maksamaan korkeahkoa
17
hintaa. Ammukset järjestyvät samoilta tahoilta kuin aseet.
Kiinasta aseiden hankkimisessa tulee luultavasti käyttää välikäsiä
esim. uusista EU maista, millä toiminta naamioidaan lailliseksi.
Tarvittaessa voidaan käyttää hyväksi alueella asuvia Suomalaisia,
jotka ovat suopeita asialle.
Alkuvaiheessa voi varautua siihen, että tulee tehtyä turhia
matkoja, mutta ne voi ottaa lomamatkasta. Lisäksi on todennäköistä,
että kohdataan huijareita, mutta kokenut kauppamies pystyy
solmimaan oikeat luottamukselliset kontaktit. Aseiden
toimittajallakin on tärkeintä saada luotua pysyvä kauppasuhde
luotettavan kumppanin kanssa.
Kun oikeat kontaktit on löydetty, hyvälaatuisten aseiden hankinta
on yksinkertaista. Vaaditaan vain rahansiirto ja sen jälkeen tavara
toimitetaan sovittuun paikkaan. IRA, Baskiseparatistit, Punainen
Armeijakunta ym. organisaatiot ovat löytäneet aseistuksensa tällä
tavalla.
Itsevalmistus
Hyvälaatuisia aseita on valmistettu jo n. sadan vuoden ajan. Ennen
ei ollut tietokoneohjattuja-työstökoneita ja materiaalitekniikka ei
ollut yhtä kehittynyttä, joten nykyään minkä tahansa hyvälaatuisen
aseen valmistaminen missä tahansa metallipajassa ammattimiehen
toimesta on täysin rutiinitehtävä.
Aseiden piirrustuksia löytyy netistä runsaasti lähes kaikista
aseista. Lisäksi piirrustuksia on myytävänä.
pieni jyrsinkone pöytäsorvi
Aseita pystyy valmistamaan myös kotiolosuhteissa. Tässä ovat
kiinalaiset halvat työstökoneet avainasemassa. Tehtävään sopivan
metallisorvin ja jyrsinkoneen saa vajalla 1000 Eurolla ja saman
verran menee tarvittaviin lisälaitteisiin ja teriin. Vaikka
tarvittavan laitteiston saisi alle 3000 eurolla, niin optimaalinen
18
laitteisto maksaa kymmeniä tuhansia tai enemmän. Pienellä koneella
työstö sujuu hitaammin ja vaaditaan enemmän kärsivällisyyttä.
Esimerkiksi Sten tyyppinen konepistooli ja äänenvaimentaja siihen
on tyypillinen kotipajassa helposti valmistettava ase.
Sten konepistooli
Vaikein osa aseessa on piippu. Tosin kun senkin tekeminen onnistui
100 v sitten, niin tekniset ongelmat ovat ratkaistavissa
kotipajassakin. Piipun tekemiseenkin löytyy sopivia ohjeita
netistä. Tärkeää on muistaa oikea riittävän korkeatasoinen
teräslaatu. Sen jälkeen piippuaihio valmistetaan poraamalla ja
kalvamalla aihio sopivaan mittaan. Piipun rihlaus on haastavaa,
mutta onnistuu kotioloissa ns. nappirihlauksena (engl. button
rifling) tai tietokoneohjattuna työstönä.
Nappirihlauksessa vaikeinta on valmistaa rihlauksen peilikuvana
oleva kovametallipalanen jyrsinkoneen jakolaitetta ja pientä
timanttilaikkaa (esim. Dremel) apuna käyttäen. Kovallimetallinen
"nappi" voidaan sitten vetää tai työntää piippuaihion läpi käyttäen
hydraulista puristinta. Edullisin tehtävään sopiva hydraulinen
puristin on klapikone (hinta 100-200 EUR).
Tietokoneohjauksella varustetulla jyrsimellä ja pyöröpöydällä
(rotary table) voidaan myös työstää rihlaus piippuun.
Tietokoneohjauksia ja askelmoottoreita pieniin jyrsinkoneisiin ja
samalla pyöröpöytiin saa 200-1000 Eurolla. Halvimmat ovat tee-seitsekittejä,
joissa joutuu juottamaan komponentteja.
Tietokoneohjauksen tietokoneohjelmat saa netistä.
Aseiden osat vaativat lämpökäsittelyä (karkaisu ja päästö) oikean
kovuuden saavuttamiseksi. Tämän toteuttaminen kotioloissa on
haastavaa, mutta täysin toteutettavissa. Netistä löytyy paljon
metallityöharrastajien pikkukikkoja tähänkin ongelmaan enempää
yksityiskohtiin menemättä.
Jos aseen tarkkuus on toissijaista (ampumaetäisyys <10m) , voi
rihlauksen jättää tekemättäkin ja käyttää piippumateriaalina
paineen kestäviä hydrauliputkia.
Aseiden valmistukseen vaadittavat välineet maksavat siis
minimissään n. 3000 euroa. Sen lisäksi tarvitaan runsaasti
kärsivällisyyttä, harjoittelua ja sitäkautta kehittyvää
metallityötaitoa.
19
Omatekoisen aseen etuna on aseen vaikea jäljitettävyys, mutta
jos/kun useita aseita tarvitaan ja niitä joutuu viranomaisen
käsiin, niin ongelmaksi muodostuu, kun rikostutkinta pystyy
työstötavoista ja jäljistä päättelemään käytetyn metallipajan
siellä olevia työkaluja tai työstökappaleita tutkien. Siten
toiminnan jatkuessa oma asepaja alkaa olla "savuava ase". Yksi
mahdollisuus olisi tehdä aseita tai niiden kokoamiseen vaadittavia
osia suuri määrä ennen iskujen aloitusta ja sen jälkeen lopettaa
toiminta ja hävittää todisteiksi katsottava materiaali ennenkuin
aseita käytetään.
Useat netistä löytyvät konepistoolien piirrustukset on tehty siten,
että yksittäinen osa on viattoman näköinen. Siten aseiden
hankinnassa on kolmaskin vaihtoehto.
Aseiden osat voidaan tilata eri metallipajoista . Sitten kokoaminen
ja viimeistely tapahtuisi omassa pajassa. Esim. allaolevassa
kuvassa yksittäisistä osista on vaikea kuvitella, että niistä
pystyisi kasaamaan konepistoolin.
Räjähteet
Räjähteet ovat tärkeä osa arsenaalia ja lisäksi niillä on tehokas
psykologinen vaikutus.
Rajähteitä voi valmistaa itse, ostaa tai varastaa. Räjähteiden
ostaminen laittomia teitä pitkin on samantapainen prosessi kuin
aseidenkin ostaminen. Tahot, jotka myyvät aseita, pystyvät
toimittamaan myös räjähteitä. Räjähteiden lisäksi erilaiset miinat
mm. viuhkamiinat tarjoavat mielenkiintoisen lisän iskuarsenaaliin.
Räjähteiden kotivalmistus
Netistä löytyy ohjeita minkä tahansa räjähteen valmistukseen, mutta
niitä saa tosissaan hakea. Kotivalmistus on vaarallista, esim.
tunnetun terroristin Che Guevaran pommintekijöistä puolet kuoli
oman pommin vahinkoräjähdykseen, jos pommintekijä oli riittävän
pitkään alalla.
20
Räjähteitä on monen tyyppistä. Kotilaboratoriossa pystyy
valmistamaan alkeellisesta mustaruudista aina kehittyneeseen
muoviräjähteeseen (esim. C4). Yleensä peruslähtöaine on
typpihappo, jota kärsivällinen voi valmistaa hyvinkin alkeellisista
lähtöaineista tai tuotteista mm. ulkohuusin jätöksistä (tästäkin
löytyy ohje netistä).
Varsinaisen räjähdysaineen räjäyttävien nallien valmistaminen on
haastavaa, mutta niitäkin on tehty kotioloissa ja ohjeita
sytyttimienkin tekoonkin löytyy netistä.
Räjähteiden valmistus on laaja aihepiiri eikä siitä tässä sen
enempää. Kärsivällinen ja ahkera löytää tiedon , taidon ja välineet
muutamassa kuukaudessa kirjallisuudesta, verkosta tms.
Luotettavuuden vuoksi pitäisi suosia teollisesti valmistettuja
räjähteitä, nalleja ja sytyttimiä, mutta niitä ei aina ole
saatavilla.
21
5. Puhdistusjärjestön strategia
Strateginen linjaus IPP:n toiminnalle
Puhdistusprikaatin on tarkoitus aloittaa toiminta vähitellen. Alla
toimintastrategia on jaettu kuuteen eri vaiheeseen. Nyt vuoden 2008
alusta alkaa ensimmäinen vaihe.
1. Ensimmäinen vaihe
-organisointi, järjestön rakentaminen, aseiden sekä muiden
tarvikkeiden hankinta, toimintatapojen hiominen, harjoittelu.
Ensimmäinen vaihe kestää 1-2v riippuen mihin tahtiin hallitus
päättää mädättää Suomea. Olemassa oleva organisaatio (kymmeniä
soluja) ja valmius iskuihin saadaan aikaan vuoden 2008 loppuun
mennessä tai viimeistään kesään 2009 mennessä.
Aluksi pyritään rakentamaan muutaman sadan henkilön organisaatio,
välttämättä organisaation laajutta ei edes tiedetä, kun rakenne
koostu soluista, jotka voivat muodostua itsenäisesti.
2. toinen vaihe
-toimintaan valmistautuminen
-näkyvä varoitus kaikille mädättämistä edistäville suomalaisille
(ks. lista sivulla 40) ja kaikille Pohjois-Afrikan, Lähi-Idän tai
Etelä-Aasian muslimimaista kotoisin oleville sekä
afrikkalaisperäisille neekereille ja mulateille poistua Suomesta.
Aikaa annetaan esim. parin kuukauden ajan. Varoituksia postitellaan
Internetin keskustelupalstoille, laitetaan ilmoituksia eri
paikkoihin. Pistetään lehtisiä jakeluun (esim. päivälehtien,
Hesarin/Pravdan tai muun jaettavan lehden väliin, voi vahingossa
sujahtaa ylimääräinen lehtinen).
-Odotetaan ilmoitettu aika (esim. 2kk).
3. kolmas vaihe.
-ensimmäiset iskut. Esim. näyttävä aloitus 5-10 paikkakunnalla
kullakin likvidoidaan joukko neekereitä ja ählämeitä
samanaikaisesti.
-toistetaan vaatimus muuttaa maasta pois ja annetaan uusi
aikaraja , esim. kuukausi.
4. neljäs vaihe
-Toisen aikarajan umpeuduttua toistetaan iskut yhtä-aikaisesti
hiukan laajempana ja sen jälkeen alkaa säännölliset tuhoamis
iskut.Pyritään aluksi n. 1000 likvidointiin vuosittain, mutta
käytännössä sopiva määrä voi olla suurempi tai pienempi. Arvioidaan
riittävä volyymi reaaliaikaisesti parin kuukauden välein.
22
5. viides vaihe
-organisaation tarkistaminen, suunnitelmien ja organisaation
korjaus vastaamaan toimintaa ja arvioidaan toiminnan tehon
riittävyys. Tarvittaessa tehostetaan ja laajennetaan organisaatiota
sekä toimintaa. Vaihtoehtoisesti suunnataan iskuja
toisentyyppisesti.
6. kuudes vaihe
-tavoite on saavutettu, kun n.90% täällä olevista ählämeistä ja
neekereistä on poistunut eikä uudet uskalla tulla tilalle. Puretaan
organisaatio ja varastoidaan aseet ja muu materiaali pitkäaikaiseen
säilöön.
Tarkoitus on, ettei luoda pysyvää väkivalta-organisaatiota tai
rikollisjärjestöä, kun tavoite saavutettu (vrt. Baskit, IRA).
23
6. IPP:n taktiikka (Esimerkkejä suoritettavista
iskuista)
Iskuissa on vain mielikuvitus rajana. Käyttökelpoisia keinoja ovat
räjähteiden käyttö, ampuminen pitkältä etäisyydeltä, ampuminen
lähietäisyydeltä, tuhopoltot jne. Tavoitteena on saada aikaan
mahdollisimman suuri pelotevaikutus, jotta vääränlainen populaatio
ymmärtää häipyä Suomesta.
Iskussa pyritään noudattamaan korkeita eettisiä periaatteita eli
uhrien ei pidä antaa kärsiä ylimääräisesti ja lopetuksen on oltava
kivuton (vrt. eläinsuojelulaki). Esim. Auvinen Jokelassa ei
jättänyt ketään kitumaan. Tosin taktisista syistä tämä ei aina ole
mahdollista.
Aluksi pääkohteina voivat olla esim. öisin kaupungin kadulla
maleksivat neekerit ja ählämit. Kun katu on otettu haltuun eikä ko
porukka enää uskalla liikkua öiseen aikaan voidaan iskut kohdistaa
arvokkaampiin kohteisiin.
Tiedetään, että yksi loisiva maahanmuuttaja aiheuttaa n. 20000
euron kulut suomalaiselle veronmaksajalle vuosittain. Siten
kaikista pahin suomen mädättäjä on synnytysikäinen ja synnyttävä
maahanmuuttajanainen. Myös lapset ovat ikävä kyllä epäsuotavaa
ainesta. Jos näyttää siltä, että "yöllisten kulkijoiden"
likvidointi ei ole riittävää on kohteeksi otettava kylmäverisesti
kaikki kaupungilla päivisin liikkuvat neekerit ja ählämit naisia ja
lapsia unohtamatta.
Esimerkkejä suoritettavista iskuista:
Alla muutamia esimerkkejä iskuista, joita Isänmaallinen
Puhdistusprikaati voisi suorittaa.
Maleksivan nuorisojoukon tuhoaminen
Tiettyä 6-8 hengen maahanmuuttajaperäistä nuorisojoukkoa (somaleita
ja arabitaustaisia) on tarkkailtu viikkoja ja selvitetty heidän
liikkensä ja tapansa. Iskupaikaksi on valittu lähiössä oleva
syrjäinen kuja, jossa he tapaavat maleksia ja lisäksi on valittu
pari vaihtoehtoista paikkaa. Iskun suorittamiseen määrätään neljän
miehen ryhmä. Operaatioupseeri näyttää käskynjaossa valokuvia ja
videota kohteena olevasta joukkiosta ja selittää heidän
liikkumistapansa, valitun iskupaikan ja varapaikat.
Operaatioupseeri luovuttaa aseet ja kulkuvälineet iskuryhmälle.
Kaksi iskuryhmästä saavat äänenvaimentimella varustetun Scorpion
konepistoolin. Kyseistä asetyyppiä onnistuttiin hankkimaan halvalla
50 aseen erä tsekkiläiseltä asekauppiaalta.
24
Scorpion konepistooli
Yksi iskuryhmän jäsen aseistetaan äänenvaimentimella varustetulla
Ruger Mark II 22 cal pistoolilla.
Ryhmään kuuluu myös autonkuljettaja, jolle aseistusta ei katsota
tarpeelliseksi. Auto on samana päivänä varastettu ja
rekisterikilvet vaihdettu. Iskuryhmä naamioituu peruukein, poskiimplantein
ja löysillä vaattella. Nuorisoryhmän ollessa tutussa
paikassa hengailemassa yksi iskuryhmän jäsen jää vartioimaan
lähistölle tarkkaillakseen tilannetta ja arvioimaan sopivaa
iskuhetkeä (ei silminnäkijöitä). Lisäksi iskun aikana hän
varmistaa, että kukaan ei pääse karkuun. Sopivan hetken tullessa
kaksi iskuryhmän jäsentä kävelevät mutakuonoporukkaa kohti ja 4-5
metrin päässä näistä vaimennetut Scorpion konepistoolit alkavat
poksuttaa. Porukka on niitattu maahan alle kymmenessä sekunnissa.
Haavoittuneet lopetetaan päähän ampumalla. Iskuryhmä poistuu muina
miehinä rauhallisesti ja hillitysti pakoautoon, joka poistuu
paikalta. Kaikki iskussa käytetyt aseet, joilla on ammuttu
hävitetään, auto poltetaan, vaatteet hävitetään, mahdolliset
iskussa mukana ollet kännykät ja SIM kortit hävitetään. Iskuryhmä
hajaantuu ja jatkaa elämäänsä niinkuin mitään ei olisi tapahtunut.
Operaatioupseeri voi olla kauempana tarkkailemassa tilannetta ja
raportoi solun johtajalle.
Kaisaniemen Puiston siivoustyötä
Puistoa on tarkkailtu reilun kuukauden ajan ja havaittu, että
tiettynä viikonpäivänä tiettyyn aikaan puistossa maleksii sopiva
määrä mustaihoisia ja ählämeitä. On päätetty suorittaa isku puiston
läpi kävelleen ja teloittaen sopivasti sihtiin sattuvat kohteet.
Isku tapahtuu hämärään aikaan.
25
Ruger Mark II 22 cal.
Iskuun määrätään kuten yllä neljän miehen tiimi, joilla kolmella on
aseistuksena äänenvaimentimella varustettu Ruger Mark II ja
mukana on myös pakoauton kuljettaja. Kaksi iskuryhmän jäsentä
kävelevät rinnakkain puiston läpi teloittaen kohdalleen sattuvat
mustaihoiset ja ählämit päähän ampumalla. Kolmas iskuryhmän jäsen
tarkkailee takana ja puuttuu tilanteeseen, mikäli tulee ongelmia
(joku tekee vastarintaa tms). kolmikko poistuu rauhallisesti
pakoautoon ja häipyy paikalta. Kaikki iskussa käytetyt aseet,
joilla on ammuttu hävitetään, auto poltetaan, vaatteet hävitetään,
mahdolliset iskussa mukana ollet kännykät ja SIM kortit hävitetään.
Iskuryhmä hajaantuu ja jatkaa elämäänsä niinkuin mitään ei olisi
tapahtunut.
Operaatioupseeri voi olla kauempana tarkkailemassa
pimeänäkölaittein ja raportoi solun johtajalle.
Somalipesueen hävittäminen
Lisätäkseen paniikkia maahanmuuttajien keskuudessa, on päätetty
iskea häikäilemättömästi myös naisiin ja lapsiin. kolmilapsista
somaliperhettä, (1,2 ja 4v lapset sekä raskaana oleva nainen) on
seurattu pari viikkoa ja selvitetty päivärutiinit. Paras
iskuajankohta on, kun pesue on kauppareissulla ja reitti kulkee
hiljaisen syrjäisen maastonkohdan kautta.
somaliperhe
26
Iskuun määrätään kaksi henkilöä, jotka on aseistettu
äänenvaimentimella varustetulla Ruger Mark II pistoolilla.
Pesueen tullessa vastaan toinen iskuryhmän jäsen likvidoi perheen
takaa päähän ampumalla vanhimmasta nuorimpaan (isä ja äiti ensin)
ja poistuu rauhallisesti paikalta. Toinen tarkkailee tilannetta ja
vartioi pakovälineitä. Pako tapahtuu polkupyörin. Pyöristä
hävitetään mahdolliset todisteet (hajujäljet, sormenjäljet ym),
vaatteet hävitetään, iskussa mukana olleet aseet, kännykät ja SIM
kortit hävitetään. Iskuryhmä hajaantuu ja jatkaa elämäänsä niinkuin
mitään ei olisi tapahtunut.
Yllämainittu isku ehkä vaikuttaa vastenmieliseltä, mutta
katkaisemalla yksi somalisukuhaara pelastetaan monta suomalaista.
Estetään raiskauksia, ryöstöjä ja pahoinpitelyjä pitkälle
tulevaisuuteen. Somalit pahoinpitelee, raiskaa ja tappaa yli
kymmenkertaisesti enemmän kuin kantaväestö ja ryöstöjäkin he
tekevät n. satakertaisesti. Sama on nähtävissä muissakin
länsimaissa. Vastaavanlaista rikostilastoa on havaittavissa myös
muilla Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän muslimimaista tulleilta
ählmeillä.
Munakasta ei ole madollista tehdä munia rikkomatta. Kyse on
haluammeko Suomen olevan neekeri/ählämimiehityksessa 50v kuluttua?
Kyseinen operaatio oli rikoksentorjuntaa tehokkaimmillaan.
Tarkkuusammunta jalkapalloa pelaavat neekerit maalina
Parikymmenpäisen Somali tai muita neekereitä sisältävän porukan on
havaittu pelaavan jalkapalloa asuinlähiön reunalla olevalla
pallokentällä. Porukassa ei ole Suomalaisia tai muita valkoihoisia
mukana. Välillä porukassa on arabityyppisiä henkilöitä.
Mutakuonojengiä on tarkkailtu jonkin aikaa ja päätetty lopettaa
lysti.
Tehtävään määrätään kahden hengen ryhmä, joista toinen aseistetaan
äänenvaimentimella ja aliäänipatruunoilla varustetulla AK47
puoliautomaattikiväärillä. Autonkuljettaja saa varalle aseekseen
Glock 19 pistoolin. Lisäksi iskussa aiotaan käyttää armeijalta
varastettua viuhkamiinaa, joka on tarkoitus laukaista kaukoohjauksella
porukan paetessa sala-ampujaa.
AK47 äänenvaimentimella M18A1 viuhkamiina
27
Etukäteen tehdyssä maastotiedustelussa on parhaaksi ampumapaikaksi
valittu jalkapallokentän vieressä oleva kallioinen mäki, josta
ampumaetäisyys on 100-150 metriä pelaajiin. Kentästä on vain yksi
suojaisa poistumistie, jota kautta pelaajien arvellaan pakenevan
ampujan havaitessaan. Tälle reitille on piilotettu kaukolaukaistava
viuhkamiina. Viuhkamiina saa aikaan tappavan sirpalevaikutuksen,
joka leviää n. 60 asteen kulmassa n.50 m etäisyydelle.
Suunnitelmassa on otettu huomioon, että sivulliset eivät joudu
tulilinjalle.
Pelin aikana tarkka-ampuja asettuu asemiin ja autonkuljettajan
toimii täyhystäjänä, jonka tehtävä on laukaista miina. Kesken
kiihkeimmän pelin kuuluu muutama kevyt tussahdus parin sekunnin
väliajoin ja kolme neekeriä kaatuu maahan. Muut pelaajat pysähtyvät
ihmettelemään. Sitten kuuluu uudestaan: "Duff! , Duff! , Duff!".
Kaksi neekeriä kaatuu maahan ja yksi ählämi jää hoipertelemaan.
Sen jälkeen pelaajat tajuavat mistä on kyse ja lauma lähtee
juoksemaan suojaan. Kuuluu vielä muutama vaimennetun AK47 yskähdys
ja pari neekeriä kaatuu hengettömänä maahan. Sitten kuuluu kova
pamahdus ja sen seurauksena vielä 7 neekeriä tai ählämiä jää maahan
makamaan. Pari kituu, mutta niiden sätkintä loppuu vaimennetun AK47
yskähdykseen. 5-6 mutakuonoa pystyy pakenemaan. Iskussa meni aikaa
alle minuutti. Tarkka-ampuja taittaa aseen ja laittaa sen
rauhallisesti tennismailakoteloon ja kävelee rauhallisesti
odottavaan pakoautoon. Pakoreitillä on kaksi IPP:n tarkkailijaa,
jotka varottavat mahdollisista tiesuluista kännykän
tekstiviestillä. Aseet hävitetään iskun jälkeen ja myös pakoauto ja
muu materiaali.
Myöhemmin uutisista ja lehtitiedoista selviää, että 12 mutakuonoa
on saatu hengiltä, pari on teholla ja kolme lievemmin
loukkaantunut. Isku oli suuri menestys.
28
Tarkkuusammuntaa koulun välitunnilla olevat neekerilapset maalina.
Itä-Helsingissä olevassa ala-asteen koulussa on jo toistakymmentä
prosenttia oppilaista neekereitä. Solun johtaja päättää, että
etnistä tilannetta olisi korjattava.
Tehtävään määrätään kahden henkilön ryhmä, josta toinen ajaa
pakovälineenä käytettävää mottoripyörää ja toinen suorittaa itse
tehtävän. Asetyypiksi valitaan 22 kaliiperin äänenvaimennettu
puoliautomaattikivääri AR7. Ampumaetäisyys tulee olemaan 50-100m ja
ammunta suoritetaan Syrjäisestä pihaa korkeammalta olevasta
paikasta, johon ulkopuoliset eivät pysty havainnoimaan.
AR7 äänenvaimentimella
Välitunnin alkaessa ampuja on asemissa ja ase peitettynä. Kun
kaikki oppilaat ovat ulkona ja ruvenneet leikkimään. Ottaa tarkkaampuja
aseen ja tähtää hiukan muista syrjässä olevaa 10 vuotiasta
somalityttöä ja ampuu tätä päähän. Muutaman sekunnin kuluttua sihti
on jo seuraavassa ja toinenkin neekerilapsi kaatuu maahan. Nyt
jotkut oppilaat huomaavat kahden oppilan makaavan maassa ja hiukan
ihmettelevät tilannetta. Kuuluu vielä 5 tussahdusta ja samanverran
neekerilapsia jää maahan makaamaan. Yksi liikkuu maassa, mutta AR7
yskähdys lopettaa liikkumisen. Koko tapahtumaan on kulunut alle
minuutti ja vasta nyt oppilaat alkavat ihmetellä, että jotain
erikoista on tapahtumassa pari opettajaa juoksee pihalle ja
komentaa lapsia sisään. Ampuja laittaa AR7:n rauhallisesti kassiin
ja poistuu paikalta moottoripyörän kyydissä. Aseet , moottoripyörä
ja muut iskussa käytetyt välineet hävitetään. Poliisi saa tiedon
tapahtumasta vasta 10 min jälkeen ja on paikalla n. 20min kuluttua,
minä aikana iskuryhmä on hävinnyt paikalta ja aseet ym. todisteet
hävitetty.
Pakolaisia kuljettavan bussin räjäyttäminen .
IPP on saanut vihiä 30 hengen pakolaisryhmän saapumisesta Kongosta.
Pakolaisryhmän tiedetään vietävän Valkealan vastaanottokeskukseen
lentokentältä bussilla heti maahantulorutiinien jälkeen. IPP:n
Kouvolan aluella olevan pataljoonan johtaja on päättänyt osittain
korjata hallituksen tekemää virhettä neekerien ottamisesta Suomeen
ja pitää huolta, että kyseinen porukka ei kauaa "rikastuta" Suomen
maaperää muuten kuin lannoitteena.
29
Vastaanottokeskuksessa oleva vakooja on saanut vihiä tilausbussin
järjestelyistä ja aikatauluista. Isku päätetään suorittaa
räjäyttämällä koko pakolaisryhmä kerralla näiden ollessa bussissa
matkalla vastaanottokeskukseen. Bussiyhtiötä on tarkkailtu ja
salakuunneltu. Näin on saatu selville mitä yhtiön autoa käytetään
kuljetukseen ja myös kuljetuksen aikataulu ja reitti.
Yön hämärässä IPP:n iskuosasto käy asentamassa linja auton
matkustamotilaan hyvin piilotettuna 10 kg räjähteitä, joiden
arvellaan riittävän tappamaan kaikki bussissa olijat. Räjähteisiin
asennetaan kauko-laukaisimet.
Linja auton liikkeitä tarkkaillaan aamusta asti matkalla
lentokentälle ja varmennetaan pakolaisten nousu "terästettyyn"
linja-autoon. Kuljetus lähtee Helsinki-Vantaan lentoasemalta ja
aloittaa taipaleensa kohti Valkealaa. Linja-auto räjäytetään sen
poistuessa vilkkaasti liikennöidyiltä väyliltä lähellä Kouvolaa.
Valtava räjähdys ja tulipalo vavisuttaa maaseudun rauhaa. Iskussa
ei jää eloonjääneitä, mutta valitettavasti suomalainen linja-auton
kuljettaja menehtyi. Vastaavanlaista "Jackpottia" on vaikea
järjestää, joten menetys oli hyväksyttävissä ja sillä oli myös
opetusfunktiota. Jatkossa pakolaisten kanssa tekemisissä olevat
osaavat ehkä kieltäytyä ottamasta osaa Suomen mädätykseen.
Vähemmistövaltuutetun auton räjäyttäminen tämän lähtiessä töihin
IPP on aiemmin varoittanut vähemmistövaltuutettua vakavista
seuraamuksista, mikäli tämä ei lopeta rikosilmoitusten tekoa
nettikirjoittelijoista ja puolustavien lausuntojen antamisesta
somali ja ählämirikollisten karkoituspäätöksiin. Epäisänmaallinen
toiminta on jatkunut ja IPP:n prikaatin johtaja päättää pistää
toiminnalle pisteen. Vähemmistövaltuutettua on tarkkailtu jo useita
kuukausia ja todettu turvatoimien kiristyneen.
Vähemmistövaltuutetulla on aina turvamies mukana. Lisäksi turvamies
tarkistaa vähemmistövaltuutetun auton joka kerta tämän siihen
noustessa.
30
Vähemmistövaltuutettu asuu Espoossa pientaloalueella ja ajoreitti
kulkee syrjäisen väijytyspaikaksi sopivan kohdan kautta. Lisäksi
valtuutetun työmatka-aikaan kyseinen kohta on suhteellisen
hiljainen. Tehtävään määrätty solun johtaja ja tiedustelu-upseeri
arvioivat Irakissa paljon käytettyjen tienvarsipommien olevan
sopivin väline tehtävään. Väijytyspaikassa tien vieressä on roskis,
johon päätetään asentaa voimakas 50 kilon suunnattu sirpaleita
sisältävä TNT-räjähde. Pommi on tarkoitus räjäyttää
kaukolaukaisimella. Roskiksen tyhjennysaikataulu on selvitetty ja
isku suoritetaan aikana, jona pommi voidaan kätkeä muiden roskien
alle.
Ensimmäisenä aiottuna iskupäivänä sattuu ulkoileva suomalainen
vanhus tulilinjalle, minkä vuoksi iskua päätetään lykätä. Toisella
kertaa vähemmistövaltuutetulla ei käy yhtä hyvin ja ajaessan
roskiksen ohi tienvarsipommi räjähtää valtavan tulipallon kera
tuhoten auton ja tappaen kohteen. Pommin kauko-ohjauksella
laukaissut iskuryhmän jäsen poistuu paikalta polkupyörällä.
Rikollisia somaleja ja ählämeitä puolustavan asianajajan nuijiminen
hengiltä pesäpallomailalla.
Kyseinen asianajaja on menestyksekkäästi tehtaillut valituksia
karkoituksista ja puolustanut rikollisia somaleja. Solun johtaja on
päättänyt tehdä yhteiskunnan rahojen törsäämisestä lopun.
Asianajajaa on varoitettu jo kuukausia sitten vakavista
seuraamuksista, mikäli epäisänmaallinen toiminta jatkuu. Heppu on
varsin heiveröinen, joten likvidointivälineeksi valitaan
pesäpallomaila. Asianajajan liikkeitä on seurattu ja todettu
parhaaksi iskupaikaksi keskustassa oleva hiljainen parkkihalli,
johon hän ajaa autonsa samaan aikaan päivittäin. Iskuun määrätään
kaksi henkilöä, joista toinen tarkkailee tilannetta ulkopuolisten
varalta ja toinen suorittaa tehtävän.
31
Ensimmäisenä ja toisena aiottuna iskupäivänä parkkihallissa liikkuu
sivullisia ja iskua päätetään lykätä. Kolmantena päivänä sivullisia
ei näy ja asianajaja nuijitaan hengiltä hänen noustessaan autosta.
Iskuryhmä poistuu paikalta kaupungin Vilinään, murha-ase hävitetään
pian iskun jälkeen polttamalla. Samoin iskussa käytetyt vaatteet ja
jalkineet.
Varotoimenpiteet iskujen suorittamisessa
Aseet ovat käytännössä kertakäyttöisiä eikä niitä käytetä kuin
yhteen tehtävään.
Sarjanumeron poistetaan aseesta hyvissä ajoin, mutta viimeistään
ennen iskua. Ensin sarjanumero vasaroidaan taltalla lukemattomaksi
suurinpiirtein samaan syvyyteen kuin alkuperäinen numero. Sen
jälkeen se viilataan pois. Pelkkä viilaus ei riitä, koska
happotestillä kyetään saamaan numero esiin kohdista, joihin
alkuperäinen numerointi on aiheuttanut tiheytymän.
-Hylsyjen kerääminen tai hylsynkerääjien käyttäminen iskuissa olisi
toivottavaa. Varmuuden vuoksi patruunoiden käsittelyssä ja aseiden
latausvaiheessa pyritään välttämään sormenjälkien tms todisteiden
jättämistä niihin.
32
Tärkeää
Iskun todisteiden hävittäminen:
-kännykät ja SIM kortit on oltava jäljittämättömiä ja hävitettävä
iskun jälkeen. Kännykät ja SIM kortit lähettävät kummatkin oman
koodinsa käytettyyn verkkoon, joten niitä pystytään jäljittämään
(myyntipaikka, operaattori ym).
-vaatteiden ja kenkien hävittäminen polttamalla tai muulla
riittävällä tavalla.
-Aseiden hävittäminen: Heti iskun jälkeen piipun läpi vedetään
pyöreällä viilalla muutaman kerran ballististen jälkien
eliminoimiseksi. Samoin viilataan iskuria, latausramppia ja
ejektoria. Tämä voidaan tehdä vain kerran aseen toiminta-aikana.
Sen jälkeen ase pilkotaan kulmahiomakoneella ja osat hävitetään eri
puolille paikkoihin, jotta niitä ei löydetä.
Jos poikkeustapauksissa asetta päätetään käyttää myöhemmin toiseen
iskuun (esim. pula aseista), niin ase on iskujen välillä
piilotettava paikkaan, joka ei yhdistä tekijöitä ja käsiteltävä
esim. tabascolla hajujäljen peittämiseksi. Nykyään oikeudessa
riittää todisteena koiran suorittama hajutunniste esineestä
epäiltyyn tekijään. Menetelmä on standardoitu ja siinä käytetään
useampia koiria. Jos kaikki koirat tekevät saman tunnistuksen, on
todiste oikeudessa pitävä. Hajujäljet voi yrittää peittää
voimakkaan hajusignaalin jättävällä aineella (tabasco tms).
-ulkonäön muuntaminen silminnäkijöiden vuoksi. Käyttökelpoisia
keinoja on mm. Kasvojen muotoa muuttavat poski-täytteet
(implantit), peruukit, naamiot, silmälasit, erilaiset täytteet
vaatteiden alla jne jne. Tähän asiaan jonkun pitäisi solussa
paneutua.
33
7.Isänmaalliseen Puhdistusprikaatiin (IPP)
liittyminen
Virtuaalinen tapa muodostaa organisaatio ja liittyä siihen
Jokainen etnisesti suomalainen voi liittyä Isänmaalliseen
Puhdistusprikaatiin seuraavanlaisella liittymisseremonialla:
Liittymisseremoniaan valmistautuminen:
Hanki seuraavat tarvikkeet:
-Pieni suomenlippu, voi olla paperinpalasesta leikattu ja sininen
risti piirretty kynällä tai tulostettu väritulostimella.
Lipputankona voi toimia mikä tahansa puutikku tms ja lipun alustana
esim. paperipaino tms. Tosin laadukkaampi pienoislippu on aina
parempi
-pöytä
-tuoli
-kynttilä kynttilänjalassa
-kaksi tulostetetta , jotka ovat seuraavanlaisia:
Tulosteiden valmistaminen:
-hanki internetistä seuraavia valokuvia: neekerinainen,
neekerimies, neekerilapsi, muslimimies musliminainen ja
muslimilapsi. Kuvat saa klikkaamalla kuvaa oikealla
hiirinäppäimellä ja valitsemalla lataa kuva.
-hanki myös kuva suomalaisesta miehestä, naisesta ja lapsesta
(tässä voi olla myös oma perheesi kuva)
-kuvankäsittelyohjelmalla (esim. paintbrush tms.) tee kaksi
kuvaa, joissa toisessa ovat ulkomaalaiset ja toisessa
Suomalaiset.
Tulosta kuvat pienikokoisina siten , että niiden koko on
maksimissaan 10cm *5cm tai vastaavaa. (esim. liitä kuvat
wordiin ja hiiren avulla pienennät kuvan).
-terävä puukko, partaterä neula tms, jolla pystyt tekemään pienen
haavan.
-laastari haavaan.
-metallialusta, lautanen tms, jonka päällä voi polttaa pienen
paperinpalan turvallisesti
34
-sytytin tai tulitikkuja
-desifiointiainetta (esim. Alkoholi tai Neo-Amisept).
Käytännön järjestelyt ennen liittymisseremoniaa:
Järjestä varusteet oheisen kuvan mukaisesti. Suomenlippu ja
kynttilä ovat pöydän keskellä, Suomenlippu kauimpana tuolista.
"Suomalaispaperi" on pöydän vasemmalla puolella ja
ulkomaalaispaperi oikealla. Puhdista vasen kämmenselkä
desifiointiaineella, puhdista puukko tms samalla aineella.
Sytytä kynttilä ja himmennä muu valaistus seremoniatilasta ja istu
tuoliin.
35
Seremonian kulku
Hakasululla on merkitty ohjeet ja muu teksti lausutaan ääneen:
[Lue ääneen]:
Suomessa asiat ovat kehittyneet luonnottomaan suuntaan. Maata
hallitsevat hyväuskoiset hölmöt, jotka väkisin yrittävät tehdä
Suomesta utopistisen ihannevaltionsa, monikulttuurisen "onnelan".
Todellisuudessa haavekuva johtaa suureen katastrofiin ja
onnettomuuteen. Mitä nopeammin sanoudumme siitä irti, sen
helpommalla pääsemme.
Miksi monikulttuurinen valtio on epäsuotava ?
[mieti hetki vastausta]
[Jatka lukemista]
Ongelmaa ei olisi, jos tänne tuleva väestö olisi älyltään,
sivistykseltään ja rauhantahtoisuudeltaan samaa tasoa kuin
suomalaiset. Nyt asiat eivät ole näin.
Suomessa asuva kansa on keskimääräisesti ominaisuuksiltaan
ylivertainen verrattuna tänne siipeilemään tulevaan väkeen.
Lisäksi tänne änkeävä kolmansien maiden väestö sikiää
tolkuttomasti. Kokemus on myös osoittanut, että he eivät ole
rauhantahtoisia, vaan pikemminkin päinvastoin.
Miksi heillä asiat on lähtömaissansa huonosti, johtuu siellä
asuvista ihmisistä. Tuomalla näitä ihmisiä tänne tuodaan samalla
ongelmia mitä he ovat pakenemassa.
Ongelmat ovat nähtävissä kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
Seurauksina on ollut lisääntyvästi väkivaltarikoksia, raiskauksia
ja sosiaaliturvan väärinkäyttöä. Esimerkiksi monikultturistunut
Ruotsi on ohittanut Suomen rikollisuudesta.
Me suomalaiset TULEMME näyttämään muulle maailmalle esimerkkiä ,
ettemme hyväksy nykymenoa. Näytämme miten asia hoidetaan.
Veremme tulee ajansaatossa sekoitumaan muihin ihmisiin. Keihin se
sekoittuu, riippuu meistä itsestämme.
Seuraavaksi havainnollistan tulevia vaihtoehtoja.
36
[viillä tai pistä pieni vuotava haava kämmenselkään ja tahraa
molemmat paperinpalat, "suomipala" ja "ulkomaalaispala" vereesi,
sen jälkeen laita laastari haavaan]
[Lue ääneen]
Olemme tulleet tilanteeseen, jossa olemma valinnan edessä.
Joko veremme sekoittuu tänne tulleeseen vierasperäiseen ainekseen,
jonka nykytutkimus on osoittanut olevan vähemmän kehittynyttä.
Tämän seuraukset pitkällä tähtäyksellä ovat vakavia: Kansakuntamme
tulee taantumaan.
Toisena vaihtoehtona on , että säilytämme Suomen kansan
ominaispiirteet, Suomen suomalaisilla ja kehitymme kansakuntana
korkeammille tasoille.
Meidän täytyy valita kumman me tuhoamme. Tekemättä mitään Suomen
kansalle käy huonosti, taantuminen tapahtuu vähitelleen 50-100v
aikana. Jokainen kulunut vuosi lisää vaadittavan
korjaustoimenpiteen vaikeutta ja intensiteettiä.
Nyt aktiivisesti toimimalla korjaavat toimenpiteet eivät tule
olemaan niin rajuja kuin jos odottaisimme kymmenen vuotta.
[pohdiskele mitä esimerkiksi Ruotsin tai Ranskan puhdistaminen
vaatisi nyt Suomeen verrattuna]
[Sen jälkeen mietiskele kynttilänvalossa muutama minuutti ja
kuuntele omatuntoasi asiassa. Kumman haluat tuhoutuvan? ]
[Mikäli et pysty tekemään päätöstä, jatka mietiskelyä niin
pitkään, että olet 100% varma päätöksestäsi ]
[Jos päätät , että kaikki ovat samanveroisia ja yhtähyviä ja Suomi
saa monikulttuuristua, lopeta seremonia ja rituaali päättyy
osaltasi. ]
[Jos taas haluatä säilyttää Suomen kansan identiteetin ja
erityispiirteet, lausu sitten ääneen]
Olen päätökseni tehnyt haluan säilyttää Suomen kansan identiteetin
ja erityispiirteet sekä toimia asian hyväksi.
[polta "ulkomaalaispaperi", sytytä se kynttilänliekissä ja katsele
hiljaa sen palamista ja sitten kun paperi on palanut lausu ääneen:]
Olen täysin tietoinen, että valintani johdosta voin joutua
vankilaan määrämättömäksi ajaksi tai menettää henkeni, mutta olen
päättänyt uhrautua Isänmaalle unohtaen oman henkilökohtaisen etuni.
37
[Rituaali on loppu.]
Kirjoita "suomalaispaperiin" IPP jäsenkortti, oma nimesi ja
allekirjoita se.
Olet nyt virallisesti IPP:n jäsen ja "suomalaiskortti" toimii
jäsenkorttina.
Sen jälkeen kuuntele sisäistä ääntäsi toiminnassasi. Rakenna soluja
jos kykenet siihen. Hanki tietoa , varusteita, aseistusta, levitä
sanaa. Toimi, jos olet toiminnan mies! Jos et ole toiminnan mies
keksi joku muu tapa edistää asiaa.
Tämän artikkelin ohjeilla pääset alkuun, loppu on sinusta
itsestäsi kiinni.
38
8. Väkivallan moraalista, oikeutuksesta, haitoista
ja eettisistä ongelmista
Väkivaltainen ratkaisu ei koskaan ole hyvä asia ja aiheuttaa
valtavasti ongelmia. Todennäköisesti nekrut ja ählämit saavat
sympatiaa, syntyy erilaisia rauhanliikkeitä ym.
Myös kostotoimia kantasuomalaisia vastaan tulee tapahtumaan. Ehkä
ählämit ja nekrut tappavat satunnaisia suomalaisia, mutta
oikeastaan se on jopa suotavaa, koska silloin he näyttävät
todelliset kasvonsa.
Ulkomailla olevat suomalaiset, edustustot, yritykset jne.
joutunevat kostotoimien kohteeksi.
Väkivalta turmelee tekijänsä; mopo voi karata käsistä ja toiminta
voi johtaa pysyvään väkivaltaorganisaatioon, joka tappaa milloin
minkäkin syyn vuoksi. Esim. Ranskan vallankumouksen käynnistäjille
kävi lopulta huonosti.
Tilanne on kuitenkin kehittymässä Suomessa niin huonoon suuntaa,
että väkivaltavaihtoehtoon olisi väistämättä valmistauduttava.
Yksi väkivallan käytön strategia olisi jättää ulkomaalaiset
kokonaan pois kohdelistalta ja keskittyä vain Suomen mädättäjiin,
monikulttuurisuuden edistäjiin. Lisäksi telottaa vain rikolliset
ulkomaalaiset, jotka jäljitettäisiin oikeuden pöytäkirjojen
avulla.
Kuitenkin häikäilemätön terrori lienee tehokkain keinona. Kuka
tahansa nekru tai ählämi, oli mies, nainen tai lapsi pitää saada
pelkäämään noutajan tuloa milloin hyvänsä ja missä hyvänsä. Siten
heidän poismuuttonsa on todennäköisintä.
Vaihtoehtoja on monia. Väkivaltainen ratkaisu on kuitenkin 100%
väistämätön ennemmin tai myöhemmin, ellei valtiovalta ryhdistäydy
asiassa.
39
9.IPP:n toiminnan rahoitus
Jokainen solu, soluryhmä tai suurempi hierarkinen kokonaisuus on
taloudellisesti itsenäinen. Toiminta tapahtuu olemassaolevien
taloudellisten puitteiden sallimissa rajoissa.
Ensisijaisesti solun jäsenet rahoittavat toiminnan itse. Lisäksi
pyritään saamaan lahjoituksia varakkailta isänmaallisilta
henkilöiltä ja yrityksiltä.
Rahoitusta pyritään hakemaan myös varakkailta ulkolaisilta
tahoilta, jotka ovat kyllästyneet monikulttuurisuuteen. Suomi voisi
toimia koekenttänä uudentyyppisessä monikulttuurisuuden
torjuntataistelussa. Menetelmiämme voisi käydä esittelemässä
Euroopassa ja Yhdysvalloissa paikallisille patriooteille.
Myös laittomat rahanhankintakeinot tulevat kysymykseen. Hierarkisen
organisaation johto (prikaati, pataljoona tai komppania) määrittää
tilanteen ja tarpeen mukaan niille rajat. Laittomina
rahanhankintakeinoina voivat tulla kysymykseen asekauppa,
prostituutio (paritus), ryöstöt ja varkaudet. Viimeeksimainitut
pyritään kohdistamaan ei-suotaviin ulkomaisiin tahoihin.
Organisaation johto päättää joustavasti omasta rahoituksestaan
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
40
10. Lista monikulttuurisuusagendaa ajavista
Suomalaisista.
Alla on esimerkinomaisesti lista henkilöistä, jotka ovat edistäneet
Suomen mädätystä. Osa listalla olijoista voi olla viattomia, joten
tarkistakaa heidän toimintansa ja motivaationsa, ennenkuin päätätte
heidän kohtalostaan.
Lisäksi on olemassa paljon muitakin, jotka ovat tehneet ehkä jopa
tuhoisampaakin myyräntyötä. Allaolevalla listalla olevat ovat
sattuneet julkisuuden valokeilaan asiassa negatiivisesti.
1. Joni Jantunen: "Ottamalla maahanmuuttajia voidaan turvata
joillekin ihmisille turva sorrosta ja kurjuudesta. Lisäksi
monikulttuurisuus on rikkaus eikä uhka suomalaiselle kulttuurille.
Maahanmuuttajat myös muokkaisivat suomalaisten
geeniperimää..." (Jantunen kannattaa rotuhygieniaa?)
2. Anna Kontula: "Sitran raportissa hahmotellaan aktiivista
maahanmuuttopolitiikkaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
Suomeen muuttaisi vuosittain jopa 50 000 maahanmuuttajaa, joita
houkutellaan aktiivisesti maahan."
3. Kristiina Kouros: "Mielestäni koululaitoksen pitäisi vaikka
pakkosyöttää tietoa [ts. aatetta] ihmisille, jos haluamme kutsua
itseämme sivistysvaltioksi."
4. Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen (ks.
alla).
5. Sanoma WSOY:n pääomistaja Aatos Erkko.Lienee päähenkilö Hesarin
linjan takana
6. Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläinen:
"Maahanmuuttajista Suomelle selvät säästöt", (JOS he
työllistyisivät ja JOS he olisivat 20-vuotiaita ja JOS heillä olisi
tullessaan koulutus, joka vastaa parikymppisen suomalaisen
koulutusta) - Helsingin Sanomat eduskuntavaalien alla
7. Heidi Hautala: "Maahanmuuttaja-kiintiöt työpaikoille;
rekrytointipisteet Afrikkaan" ja "Suomessakin voitaisiin harkita,
että nimenomaan julkisen sektorin työnantajia velvoitettaisiin
palkkaamaan työntekijöikseen kuntansa maahanmuuttajia vastaava
osuus väestöstä. Laki antaa mahdollisuuden tällaiseen ns.
positiiviseen erityiskäytäntöön..." (Naiiviudessaan uskomatonta.)
8. Pekka Niemi: "Suomi voisi helposti ottaa vastaan 500 000
siirtolaista. Tietenkin suurten siirtolaismäärien vastaanottaminen
tuo mukanaan sopeutumisongelmia: polttopulloja kebabravintoloihin
ja rasismia työmarkkinoilla. Tämä on kuitenkin siirtymävaiheen
ongelma..." (Niemi ei taida ymmärtää, että valtaväestö oli se, joka
pakotettaisiin sopeutumaan polttopulloihin ja paljon pahempaankin).
41
9. Sirpa Asko-Seljavaara: "Suomalainen geeniperimä on myös liian
samankaltainen, joten uudet geenit virkistäisivät kansaa." (Lisää
rodunjalostusta... Joka on hyvä asia, jos kyseessä ovat
afrikkalaiset, paha, jos kyseessä ovat saksalaiset?) ja Lähi-idän
serkusavioliittojen tuomat lukuisat paljon pahemmat vaivat, sekä
sirppisoluanemian kaupan päälle).
10. Vasemmistonuorten puheenjohtaja Jussi Saramo: ”Laittomille
maahanmuuttajille ehdoitta pysyvä oleskelulupa sekä Suomessa että
unionin tasolla; Laittomien maahanmuuttajien aseman virallistaminen
ei saa olla riippuvainen työpaikasta."
11. Pääministeri Matti Vanhanen. Sallimalla nykykehityksen ja
määrittämällä hallituksen nykylinjan: "Maahanmuuttajien sijaan
pitäisi puhua uussuomalaisista. Kys. Ali Qassim: milloin Suomessa
nähdään ensimmäinen maahanmuuttajataustainen ministeri? Vas.
Toivon, että mahdollisimman pian."
12. Mikko Puumalainen (esimerkiksi käy mikä tahansa, mitä Mikko on
sanonut)
13. Esa Suominen: "On huomattava, että maahanmuutto on
lähtökohtaisesti positiivinen asia. Ruotsi on hyvä esimerkki
maasta, jossa ulkomaalaispolitiikka on ollut huomattavasti meitä
vapaampaa."
14. Camilla Haavisto: "Maahanmuuttajat sinänsä eivät ole tuoneet
mitään huonoa. Toki on joitain heihin liittyviä negatiivisia
ilmiöitä, mutta ne eivät ole maahanmuuttajien vaan yhteiskunnan
tuottamia." (Society is the blame!)
15. Reetta Räty: "On kysyttävä: miten Suomi muuttuu, kun
esimerkiksi viidennes väestöstä on taustaltaan muita kuin
suomalaisia. Ihan kivutta se ei tapahdu." (Niinpä!)
16. Asianajaja Markku Fredman. Toiminut maahanmuuttajien
rikosoikeudenkäynneissä asianajana: "Fredman toivoisi, että
etnisten vähemmistöjen kuuluminen osaksi asiakaskuntaa
miellettäisiin viranomaisten työhön luontevasti kuuluvana asiana.
Tällöin tulkki- ja muita palveluita pystyttäisiin hyödyntämään myös
kuulustelutilanteissa nopeammin ja tehokkaammin".
17. Lasse Lehtinen: "Suomi on liian homogeeninen maa rodullisesti.
Sarvikuonojen on opeteltava sietämään
mutakuonotkin." (Rodunparantajien määrä ei vaan lopu.)
18. Risto Valjakka: "Emme koskaan voi liittoutua hallitsevan luokan
kanssa islamisteja vastaan."
19. Jukka Paaso: "Yhteiskunta tulee järjestää siten, että
kulttuurien monimuotoisuutta voidaan edistää ja säilyttää (vertaa
42
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen). Tämä toteutuu tarjoamalla
maahanmuuttajille jonkinasteinen autonomia" (Kts. Ranska)
20. Jari Tervo: ”Jos ajatellaan kansakunnan tulevaisuutta ja
terveyttä, suomalaisten nykyinen geenipohja ei riitä, vaan meistä
tulee sisäsiittoisia. Meistä tulee tyhmiä eikä täällä tapahdu
mitään."
21. Anni Sinnemäki: "Pidän globaalista ajattelusta, köyhyys ei ole
oikein Suomessa sen paremmin kuin muuallakaan. Suomi tarvitsee
maahanmuuttajia." (jotta meillä olisi enemmän köyhyyttä?)
21. Mervi Virtanen: "Juristina ajattelen, että kun oikeuslaitoksen
asettama rangaistus on kärsitty niin se kärsitty.
Maastakarkoittamisessa on siten lisärangaistuksen makua"
23. Ari Lahdenmäki: "Karkotetuksi tuomitut somalialaiset ovat
käytännössä suomalaisia - heille olisi pitänyt myöntää kansalaisuus
- ja syyllistyneet suomalaisiin rikoksiin. Karkotusseuraamus on
osoitus suomalaisiin viranomaisiin pesiytyneestä rakenteellisesta
rasismista."
24. Elisa Tikkanen: "Perimämmehän on jo nyt maailmanlaajuisesti
poikkeuksellisen sisäsiittoinen, jos sallitaan epäammattimainen
termi." (Whaaat?)
25. Maila-Katriina Tuominen: "Millainen on suomalaisen työelämän
tulevaisuus, kun se tarvitsee yhä enemmän osaajia Suomen
ulkopuolelta ja miksi suomalainen yhteiskunta tukee ja ylläpitää
yhä rotupuhetta?"
26. Ritva Viljanen: "Ministeriön tavoitteena on tehdä Suomesta
Euroopan turvallisin ja moniarvoisin maa, jonka kansainvälistä
kilpailukykyä tukevat aktiivinen maahanmuuttopolitiikka sekä
jokaisen kokemus yhdenvertaisuuteen perustuvasta ja turvallisesta
yhteiskunnasta..."
27. Marja Tiilikainen: "Ajatus rajatuista kansallisvaltioista on
nykyaikana keinotekoinen."
28. Risto Laakkonen: ”Suomi tarvitsee kaikkia kansallisuuksia, niin
islamilaisia kuin Afrikasta tulleita, aivan kaikkia. Luotan myös
suomalaisten hyväksyvän todellisuuden, jo nyt ollaan kohtuullisen
hyvässä tilanteessa. Erilaiset kulttuurit rikastuttavat..."
29. Satu Tuomikorpi: "Uudenmaan Kokoomusnuorten mielestä ei ole
väärin karkottaa väkivaltarikoksiin syyllistyneitä pakolaisia,
mutta yhtä karkotettua vastaan pitää ottaa kaksi uutta pakolaista."
30. Maaria Ylänkö: "Korruption ja slummien yleistyminen
suurkaupungeissa on hinta, joka Euroopan pitää maksaa
kansainvälistymisestä. Suomi yrittää perä edellä puuhun hakiessaan
koulutettuja täsmäosaajia maahanmuuttajiksi."
43
31. Teija Laakso: "Se, että vain murto-osa ulkomaalaisista
aiheuttaa ongelmia, ei tunnu merkitsevän mitään. Maahanmuuttajien
halutaan olevan pyhimyksiä, vaikka toistaiseksi suomalaiset itse
aiheuttavat suurimman osan Suomen ongelmista."
32. Marjo Kaartinen: "Olemme tehneet afrikkalaisista neekereitä,
jotta voisimme hahmottaa itsemme oikeina ja normaaleina."
33. Leena Filpus: "Suomessa on jo naispresidentti, mutta ajatuskin
mustaihoisesta tai ylipäätään ulkomaalaistaustaisesta presidentistä
on monen mielestä täysin mahdoton."
34. Tapio Laakso: "Kukaan ei ole puhunut mistään massasiirrosta.
Kaikki historiallinen tietämys siirtolaisuudesta osoittaa, että
kyse on aina vain pienestä joukosta ihmisiä."
35. Ville Itälä: "Tummaihoisia poliiseja meillä jo on. Iloitsen
suuresti siitä, että Turun valtuustoon nousi syksyn vaaleissa
huomattavalla äänimäärällä 32-vuotias somalinainen. Kyllä meidän
suomalaistenkin on opittava monikulttuurisuutta."
36. Steen1 eli Seppo Lampela: "Ovatko maahanmuuttajat puhtaasti
pahoja rikkoessaan lakejamme? Me kuitenkin edustetaan niiden
silmissä länsimaita, samoja, jotka on polttanut niiden kodit,
tappanut lapset ja raiskannut naiset."
37. Heikki Ervasti: "Rotuja ei ole olemassa eikä etnisten ryhmien
välillä ole osoitettu olevan älykkyyseroja. Tuon verran
yleissivistystä pitäisi peruskoululaisellakin olla. Tällä voi olla
vakavat seuraukset."
38. Mika Illman: "Dem. maassa hallitusta ja sen harjoittamaa
politiikkaa tulee voida arvostella voimakkaastikin ja
ulkomaalaispolitiikka on yksi sen osa. Jos siihen sisältyy samalla
ulkomaalaisten arvostelu, sekin on hyväksyttävä, jos sitä ei ääneen
lausuta."
39. Johanna Hautakorpi: "Maahanmuuttajakansanedustaja saatava ensi
kaudelle!"
40. Annika Forsander: ”Ulkomailla syntyneiden osuus lähenee
Helsingissä nyt sitä, mitä se oli ennen vuotta 1917 eli olemme
lähestymässä normaalitilaa sulkeutuneisuuden kauden jälkeen."
41. Jouko Jussila: "Kansallisuuteen perustavasta syrjinnästä ei tee
yhtään hyväksyttävämpää, että se on yleinen käytäntö valtioissa.
Maahanmuuttoa ja kansallisuuden myöntämistä kontrolloidaan
tiukasti, jotta varallisuuserot valtioiden välillä pysyisivät
yllä."
42. Lari Kangas: "Helsinkiläiset, turkulaiset ja tamperelaiset
nykyään jopa kilpailevat siitä kenen kaupunki on pisimpään toiminut
44
monikulttuurisessa ympäristössä. Uusia Fazereita, Gutzeiteja ja
muita ulkomaalaisia menestyjiä toivotetaan tervetulleiksi."
43. Riina Katajavuori: "Rodut, kansat ja kulttuurit ovat siinä
määrin jo onneksi sekoittuneet, että on vaikeaa ja tarpeetonta
löytää muotopuhtaita rotuvalioita otantakaupalla. Eri kansojen tai
väestöryhmien älykkyyksien tutkiminen on omiaan lisäämään
rasistisia mielipiteitä..."
44. Astrid Thors: "Ei pitäisi olla niin suurta väliä sillä, millä
perusteilla ihminen on Suomeen tullut. Perheen käsitettä
laajentamalla houkuttelemme helpommin uusia maahanmuuttajia."
45. Johanna Suurpää: "Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin
suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle
jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta.
Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista
hyödyistä."
46. Sini Terävä: "Mitä enemmän tiedämme maailman ongelmista, mitä
enemmän pakolaisia ja maahanmuuttajia on, mitä enemmän katastrofit
koskettavat kaikkia ihmisiä, sitä enemmän haluamme sulkea maittemme
rajat. Sairasta."
47. Kristiina Kouros: "Ihmisoikeuden ja islamilainen laki ovat
yhtyeensovitettavia. Vaikuttaa siltä, että perimätieto on
ristiriidassa koraanin kanssa"
48. Samuli Kangaslampi: "Yleisesti perhepolitiikassa pitäisi
kuitenkin pitää myös mielessä että suomalaisten kannustaminen
lasten hankintaan on maailman nykytilanteessa täysin vastuutonta.
Ennemmin tulisi helpottaa maahanmuuttoa ja adoptointia."
49. Atso Almila: "En halua mennä kohti yhteiskuntaa ja maailmaa,
jossa arjalaisittain pätevät ihmisalut saavat, tieteellisesti
vankoinkaan perustein, paremmat lähtökohdat elämälleen – tahi
yleensä pitää elämänsä."
50. Susanna Sakko: "Monikulttuurisuus yhteiskunnassa on
parhaimmillaan rikkaus. Toinen ääripää on avoin rasismi".
45
11. Julistus
Isänmaallinen sota on alkanut!
Pitäkää kuitenkin etusormet liipasinkaaren ulkopuolella
toistaiseksi.
Valmistautukaamme vuonna 2008 ja jos hallituksessa meno ei
korjaudu, niin sitten vaan menoksi ensi syksynä (vaalien jälkeen)
tai viimeistään alkuvuonna 2009.
Nyt taistellaan Suomen kansan olemassaolosta suuremmilla panoksilla
kuin toisessa maailmansodassa !
Ei armoa!